Česky English

Uměním ke svobodě


DÁVKY A NÁROKY


 

Na této stránce naleznete základní informace a přehled o dávkách a pomoci ze strany státu. Stránka je zaměřena na situace, se kterými se mladí lidé, kteří prošli ústavní výchovou, nejčastěji setkávají.


 

SITUACE PŘI ODCHODU Z DĚTSKÉHO DOMOVA

Při odchodu z dětského domova máte možnost získat jednorázový peněžitý příspěvek nebo věcnou pomoc ze strany dětského domova, což upravuje vnitřní řád nebo předpisy konkrétního dětského domova. Částka se pohybuje obvykle mezi 5.000 – 15.000,-Kč. Je to malá částka, pokud si uvědomíte, co vše vás po odchodu z dětského domova čeká. Pokud se chcete skutečně osamostatnit a nemáte doposud žádné našetřené peníze, můžete využít některou z následujících žádostí o podporu a to jak v případě, že pracujete, tak i v případě, kdy teprve první zaměstnání hledáte.

 

Příspěvek na bydlení / Dávky státní sociální podpory

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let.

VÝPOČET NÁROKU naleznete zde

FORMULÁŘ

Formulář následně odnesete na Úřad práce.

Kam konkrétně s formulářem naleznete ZDE dle trvalého bydliště.

 

Příspěvek na živobytí / Pomoc v hmotné nouzi

Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob.

VÝPOČET NÁROKU naleznete zde

FORMULÁŘ

Formulář následně odnesete na Úřad práce.

Kam konkrétně s formulářem naleznete ZDE dle trvalého bydliště.

 

Doplatek na bydlení / Pomoc v hmotné nouzi

Další dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Jinými slovy je nezbytné mít již vyřízený příspěvek na bydlení!!!

Výše doplatku na bydlení je určena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávku energií) zůstala osobě či společně posuzovaným osobám částka živobytí (Částka na živobytí v současné době představuje 3.410,-Kč.).

FORMULÁŘ

Formulář následně odnesete na Úřad práce.

Kam konkrétně s formulářem naleznete ZDE dle trvalého bydliště.

 

 

Mimořádná okamžitá pomoc / Pomoc v hmotné nouzi

Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje. *

 

Situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je situace, kdy osoba není v hmotné nouzi, ale nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky. Jedná se nejčastěji o:

  • zaplacení správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů
  • zaplacení správního poplatku při vydání duplikátu rodného listu
  • zaplacení správního poplatku dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání
  • úhrada jízdného v případě ztráty peněžních prostředků
  • úhrada noclehu 

 

FORMULÁŘ

Formulář následně odnesete na Úřad práce.

Kam konkrétně s formulářem naleznete ZDE dle trvalého bydliště.

*Pozn. Nejdříve vyřídit, poté platit 


 

SITUACE PŘI HLEDÁNÍ PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

30. 6. je dnem, kdy při ukončení studia na SOU, SŠ a není návaznost na studium na VŠ, končí nárok na studentské výhody, včetně placení sociálního a zdravotního pojištění. Proto je nezbytné nejpozději do 8dní po tomto datu, tedy do 8. 7. přihlásit se na úřad práce v místě trvalého bydliště. Tím zajistíte, že stát za vás bude stále platit sociální a zdravotní pojištění.

Vzhledem k tomu, že jste doposud neměli žádné zaměstnání, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nicméně můžete žádat o všechny dávky, které jsou uvedené v předchozí části „SITUACE PŘI ODCHODU Z DĚTSKÉHO DOMOVA“


 

SITUACE PŘI ZTRÁTĚ ZAMĚSTNÁNÍ

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte tehdy, pokud jste v posledních dvou letech odpracovali minimálně 12měsíců a vaše poslední zaměstnání nebylo ukončeno z důvodu hrubého porušení pracovních povinností.

Ohlašovací povinnost při ztrátě zaměstnání je 8dní od ukončení pracovního poměru.

Podrobnosti naleznete ZDE

Zároveň můžete zažádat o dávky, které jsou uvedené v první části „SITUACE PŘI ODCHODU Z DĚTSKÉHO DOMOVA“

Kam konkrétně s formulářem naleznete ZDE dle trvalého bydliště.


 

SITUACE PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE

Porodné / Dávky státní sociální podpory

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.

FORMULÁŘ

 

Peněžitá pomoc v mateřství / Mateřská

Pokud pracujete nebo podnikáte, máte nárok na PPvM v situaci, pokud jste platili minimálně 270 dní v průběhu posledních dvou let nemocenské pojištění.

PPvM je vyplácena po dobu 28 týdnů, v případě vícečetného těhotenství 31týdnů.

V případě, že jste před nástupem na „mateřskou“ nepracovali, nárok na tuto pomoc nemáte, můžete požádat o rodičovský příspěvek.

VÝPOČET

FORMULÁŘ vydává ošetřující lékař!

 

Rodičovský příspěvek / Dávky státní sociální podpory

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

Podrobnosti naleznete ZDE

FORMULÁŘ

 

Přídavek na dítě / Dávky státní sociální podpory

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.

 

Věk nezaopatřeného dítěte   

Přídavek na dítě v Kč měsíčně

do 6 let

500

6 – 15 let

610

15 – 26 let

700

 

 

 

 

FORMULÁŘ


 

SITUACE V DOBĚ NEMOCI NEBO V LÉČBĚ

U zaměstnanců po dobu prvních 3týdnu hradí zaměstnavatel, poté předá ČSSZ – jinými slovy vyřizuje zaměstnavatel na základě dokumentace od lékaře.

U OSVČ je podmínkou být účasten na nemocenském pojištění – vyřizuje OSVČ sám, dokumentaci od lékaře posílá na ČSSZ.

Podrobnější informace naleznete zde.


 

 

CO JE JEŠTĚ DOBRÉ VĚDĚT?

  • Životní minimum 3410,-Kč/osobu – odkaz kalkulačku
  • Minimální mzda na HPP 8.500,-Kč/měsíc
  • Nutné platit sociální a zdravotní pojištění (což je cca 3.600,-Kč/měsíc) !!!

Zpět  |  Nahoru  |  Tisk