Česky English

Uměním ke svobodě


Individuální podpora


V současné době sháníme prostředky na konkrétní aktivity pro jednotlivé děti: 

 

Příspěvek na invalidní vozík pro Dáju

Pomozte nám sehnat prostředky na nákup invalidního vozíku pro Dáju. Jde o příspěvek na tzv. nadstandard, který je vpodstatě nutností.
- vysunovací ručky - nastavitelné podle výšky doprovodu 2 589,- Kč
- nepropichnutelná kola 311,- Kč
- deklíky na kola, aby malé děti nestrčily ručičky do špic 259,- Kč
Částka činí 3 159,-Kč

 

Jazykové kurzy pro Barboru

Pomozte nám sehnat prostředky pro Barboru, která by chtěla pokračovat ve zlepšování svých jazykových dovedností.

Částka činí 5 800,-Kč.

 

Sportovní vybavení pro Moniku

Monika již po dobu tří let hraje aktivně florbal. Díky jejímu talentu se dostává stále do lepších kategorií. Nyní potřebuje pro další zlepšování pomoc se zakoupením sportovního vybavení, které by jí pomohlo se dále rozvíjet.

Částka činí 9 000,-Kč.

 

Roční psychoterapeutická podpora

Většina dětí, která se nalézá v prostředí dětského domova, si nese sebou silné negativní zážitky, které dále ovlivňují jejich současný život. Tyto zážitky lze zpracovat za pomoci psychoterapeutické podpory odborníka. Z tohoto důvodu sháníme prostředky pro všechny děti, které chtějí tyto zážitky systematicky zpracovat.

Roční částka na preventivní psychoterapii pro jedno dítě činí 7 200,-Kč.

 

Pravidelnou psychoterapeutickou podporu pro Lucku

Úspěšně zahájená psychoterapeutická podpora Lucky byla malou oslavou úspěšně vedené spolupráce mezi dětským domovem, dítětem a našim sdružením. Je to však běh na dlouhou trať. Z tohoto důvodu sháníme donátora, který by pomohl útrapy s financováním alespoň zmírnit.

Částka na rok činí 28 800,-Kč.

 

-> chci přispět 

 

V rámci individuální podpory jsme v roce 2011 zajistili prostředky na tyto aktivity:

 

Vybavení do technické dílny pro Vojtu

Sháníme podporu pro Vojtu, který pro své další profesní směřování potřebuje pomoc se zakoupením nářadí do truhlářské dílny.

Částka činí 4 200,-Kč 

 

První nájemné pro Jardu

Podporu při zahájení samostatného bydlení dítěte, které nemá pozitivní zázemí rodiny.

Částka činí 8 000,-Kč

 

 

V rámci individuální podpory jsme v roce 2010 sehnali prostředky na tyto aktivity:

 

Jazykové zkoušky na zahraniční univerzitu pro Davida

David se díky přípravným kurzům a jazykové zkoušce mohl zúčastnit výběrového řízení na zahraniční univerzitu. Tímto výběrovým řízením prošel a v současné době již přes rok studuje univerzitu ve Skotsku.

Celkové náklady na tuto podporu byly 4 420,-Kč.

 

Umělecké kroužky pro Sylvu a Katku

Vzhledem k našemu zaměření podporujeme děti v rozvíjení svého talentu a potenciálu, který projeví nejen v rámci letních pobytů. Z tohoto důvodu jsme sehnali financování na umělecké kroužky pro Sylvu a Katku, které projevili chuť, zájem a talent se dále rozvíjet.

Celkové náklady činily 6 850,-Kč.

 

Intenzivní jazykový kurz pro Barboru

Díky našim zkušenostem víme, jak podstatné je pro budoucí pracovní uplatnění znalost cizích jazyků. Z tohoto důvodu se snažíme o maximální podporu dětí, které o studia cizích jazyků projevují dlouhodobý zájem. Mezi takové děti patří i Barbora, a proto jsme jí pomohli se získáním prostředků na intenzivní jazykový kurz angličtiny.

Celkové náklady činily 7 800,-Kč.

 

Podpora při odchodu Klárky z dětského domova

Nejnáročnějším krokem pro každé dítě je proces osamostatňování. O to náročnější je u dětí, které neodcházejí z prostředí, ve kterém se modelu samostatného života učí. Z tohoto důvodu pomáháme dětem se v novém prostředí orientovat a podáváme pomocnou ruku v těžkých chvílích. Díky podpoře, kterou jsme poskytli Klárce, jsme odstranili první nezdary spojené s bydlením.

Celkové náklady činily 6 000,-Kč.

 

 

pro více informací kontaktujete Anetu Markovou na emailu amarkova(zavinac)audabiac(tecka)cz


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk