Česky English

Uměním ke svobodě


Jak můžete pomoci


Každá nevládní nezisková činnost je všude na světě spojena se složitým získáváním finančních prostředků. A ani naše sdružení není výjimkou. Finanční prostředky získáváme v zásadě z příspěvků soukromích osob, ze sponzorských darů firem a v grantových soutěžích. Všechny uvedené zdroje lze z ekonomického hlediska chápat jako ne zcela spolehlivé a těžko lze počítat s konkrétní sumou, která bude pro daný rok získána. V grantových soutěžích proto naše organizace podává co nejvyšší počet přihlášek u různých institucí a nadací tak, aby vzhledem k již známé pravděpodobnosti přijetí zajistila alespoň minimální financování základních aktivit sdružení. Dary soukromých osob do ekonomické rozvahy nezahrnujeme, nespoléháme na ně a v případě, že se objeví, jsou spíše příjemným bonusem. Jako nejvýznamnější však shledáváme sponzoring ze strany firemního sektoru, který představuje nejspolehlivější zdroj a umožňuje dlouhodobější a stabilní přísun prostředků.

 

Možné oblasti podpory naší organizace:

 

Partnerské financování

Hlavním záměrem partnerského financování je umožnit organizaci pravidelný přísun zdrojů, který by pomohl eliminovat nejistotu v získávání prostředků na nezbytné aktivity a z toho plynoucí rizika. Vzhledem k tomu, že řada činností organizace stojí na bázi dobrovolníků, chceme vytvořit takové prostředí, aby dobrovolníci za svou aktivitu nemuseli doplácet například náklady na dopravu či vybavení.

Naším záměrem však není jen pouhé získávání darů, ale skutečná a dlouhodobá spolupráce mezi soukromou firmou a neziskovou organizací. Chceme, aby náš partner ze soukromé firmy věděl o tom, na co jsou finanční prostředky určeny, čehož chceme docílit mimo jiné i nabídkou aktivního zapojení členů firmy do vybraných činností organizace, které svou povahou odpovídají například teambuildingovým aktivitám.

 

Cílená podpora

Cílená finanční pomoc přináší dárcům a sponzorům možnost přesně určit, na co mají být jimi poskytnuté prostředky použity. Obvykle se jedná o podporu letních pobytů dětí, vybavení uměleckých dílen, podporu konkrétního dítěte či financování jednotlivých projektů sdružení.

V rámci individuální podpory v současné době hledáme pomoc v těchto případech, ale můžete se také stát PATRONEM jednotlivých aktivit.

 

Hmotné dary

Sdružení Audabiac přijímá i hmotné dary související s činností organizace. Jedná se zejména o malířské potřeby, modelářskou hlínu, fotografické potřeby, hudební nástroje, ale i o kola, helmy, kanoe, plovací vesty, kšiltovky, sluneční brýle, krémy na opalování atd.

Náklady na jednotlivé položky nejsou vysoké. Jejich celkový součet je však již nad dnešní možnosti sdružení.

 

Káva Audabiac

Zakoupením Kávy Audabiac v partnerských kavárnách přispějete na letní pobyty pro děti. Více

 

Osobní zapojení na pozici dobrovolníka či umělce

Velkou pomoc naší organizace představují naši dobrovolníci a umělci, kteří darují svůj čas a energii a společně s námi pomáhají. Pokud se chcete zapojit klikněte zde

 

dále zprostředkováváme podporu konkrétním dětem prostřednictvím Osobních investic

Občanské sdružení hledá rovněž sponzory i pro jednotlivé děti, které opouštějí dětské domovy, aby mohlo pečovat o jejich další rozvoj.

 

 

Budeme Vám vděční za jakoukoli nejen finanční pomoc !Zpět  |  Nahoru  |  Tisk