Česky English

Uměním ke svobodě


LETNÍ POBYTY


Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj dětské kreativity a fantazie, sbližování dětí a mladých lidí s ostatními vrstvami společnosti, budování důvěry a pomoc při utváření jejich osobního i profesního života po opuštění ústavního zařízení. 

 

Projekt Uměním ke svobodě byl po důkladné přípravě uveden do života v roce 2002, kdy byly poprvé realizovány letní umělecké pobyty pro děti z vybraných dětských domovů. Od té doby se děti ze stejných dětských domovů uměleckých dílen účastní každoročně, rozvíjejí své tvořivé schopnosti a navazují nové sociální kontakty, jak s umělci, tak s dobrovolníky, kteří se s dětmi opakovaně setkávají a získávají si jejich důvěru.

 

Každoročně pořádáme dva letní umělecké pobyty s uměleckými dílnami. Program pobytů je rozdělen do týdenních bloků. V jednom týdnu probíhá 5 – 7 dílen, které se prolínají s dalšími volno-časovými aktivitami dětí, jako jsou sportovní akce či návštěvy kulturních zařízení. Výstupem každé dílny je veřejná prezentace týdenní činnosti jejích účastníků ostatním dětem a pedagogům. Prostřednictvím zážitku z prezentace a následného úspěchu podněcujeme děti v jejich motivaci pro další obdobné aktivity a v uvědomění si vlastních schopností a dovedností.

 

 

 Závěrečné zprávy z letních pobytů naleznete v sekci Tiskový servis - Závěrečné zprávy

 

 Fotografie z letních pobytů naleznete zde.

 

 

 

 


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk