Česky English

Uměním ke svobodě


MLADÍ KURÁTOŘI


Projekt Mladí kurátoři zpracovává dosud opomíjené téma pozitivního vnímání dětí z dětských domovů ze strany české veřejnosti. Na projektu spolupracují tři dětské domovy z České republiky (DD Hranice na Moravě, DD Nové Strašecí a DD Nymburk) a občanské sdružení Audabiac, které s jednotlivými domovy pracuje více než deset let.

Projekt Mladí kurátoři zúročuje uměleckou činnost dětí z dětských domovů, kterou děti realizují s podporou sdružení Audabiac během každoročních letních pobytů. V rámci těchto čtrnáctidenních pobytů jsou pro děti organizovány tvůrčí dílny, ve kterých se mohou naučit různým výtvarným technikám a dalším dovednostem (tanec, hra na hudební nástroje apod.). Vedle toho, že každý rok v rámci těchto dílen děti vytvoří množství výtvarných děl, se zde také učí samostatnosti a je v nich podporováno vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty osobnosti. Projekt Mladí kurátoři přirozeně navazuje na tyto výsledky a snaží se je dále rozvíjet. Děti mají možnost zúročit vlastní práci a prezentovat ji jako společné dílo veřejnosti, která ne vždy vnímá děti z těchto domovů pozitivně.

 

Cílem projektu je reflexe vlastních schopností dětí a získání pozitivní zpětné vazby ze strany veřejnosti. Naplňováním tohoto cíle občanské sdružení Audabiac podporuje kvalitativní změnu v pohledu dětí na společnost a sebe sama. Projekt je zaměřen na děti, které budou v blízké době vycházet z dětského domova, zejména se jedná o děti ve věku 15 až 18 let. Aktivity v rámci projektu by jim mimo jiné měly také umožnit kontakt se světem práce a propedeutikou pracovního vztahu. Během realizace projektu jsou účastníci konfrontováni s prací v týmu, zodpovědností, samostatností. Dílčím cílem je u dětí eliminovat pocity zbytečnosti a podpořit jejich sebedůvěru, víru ve vlastní schopnosti a sebepojetí.

 

Fotografie projektu Mladí kurátoři naleznete zde.

Tiskové zprávy k výstavám naleznete zde.


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk