Česky English

Uměním ke svobodě


Projekt "ORBIS PICTUS aneb..."


Sdružení Audabiac iniciovalo vtělení myšlenky "Uměním ke svobodě" do nového projektu ORBIS PICTUS aneb... Ten je koncipován jako mezinárodní putovní výstava spojená s rozsáhlým doprovodným programem za účasti předních umělců a odborníků. Srdcem projektu je expozice ORBIS PICTUS aneb... brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra, PLAYLabyrint smyslů, vše inspirováno dílem J. A. Komenského.

Projekt byl úspěšně zahájen roku 2006 výstavou v Paříži a sklízí velký úspěch po celém světě. Více o projektu ORBIS PICTUS aneb… se dozvíte na stránkách www.orbis-pictus.com.


Základní pilíře projektu ORBIS PICTUS aneb...


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk