Česky English

Uměním ke svobodě


Projekt "UMĚNÍM KE SVOBODĚ"


Náš cíl

 

Tento projekt má za cíl inspirovat děti k tvůrčí činnosti a k získávání nových podnětů, které nejenom obohacují jejich duševní život a napomáhají jim získat sociální stabilitu, ale jsou také důležitým faktorem při rozhodování o jejich budoucí profesní ale i zájmové orientaci. Spolu se vzděláváním a tvůrčí činností se v dětech snažíme rozvíjet význam odpovědnosti k sobě samému, vrstevníkům a kamarádům, potažmo ke společnosti.   

 

Situace dětí v dětských domovech je obecně společností vnímána jako svým způsobem nouzová, nikoli však přechodná. Specifické prostředí, organizace života, nadprůměrná koncentrace problémů v chování, přinášená psychická traumata z minulosti a především praktická i koncepční nemožnost kompenzace chybějící rodiny znevýhodňují děti z dětských domovů v mnoha směrech jejich vývoje. Ve srovnání s dětmi žijícími v úplných a funkčních rodinách lze u dětí z dětských domovů konstatovat přinejmenším méně vhodné, v některých aspektech až nedostatečné podmínky optimálního rozvoje jejich osobnosti. Vzhledem k šíři ale i rozmanitosti oblastí, v nichž jsou děti z dětských domovů v nevýhodě, a s vědomím individuálních odlišností každého dítěte, není v silách snad žádné profesní organizace natož pak obecně prospěšného sdružení zmíněné nevýhody kompenzovat v celé jejich šíři a komplexnosti. Sdružení Audabiac se proto primárně orientuje na podporu rozvoje tvůrčích aktivit dětí pod vedením profesionálů a na tomto podkladě se sekundárně snaží přispět k rozvoji dětí i v dalších oblastech.

 

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk