Česky English

Uměním ke svobodě


Základní informace pro dárce


Finanční dary

Darovací smlouva

 

 

Fyzická osoba

Dle zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. může fyzická osoba dle § 15, odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu, pokud úhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýš 10% ze základu daně. Pokud nepodáváte daňové přiznání samostatně, můžete uplatnit snížení daňového základu na základě darovací smlouvy i u svého zaměstnavatele.

 

Právnická osoba

Právnická osoba může od základu daně dle §20, odst. 8 odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území České republiky kromě jiného i na účely sociální a charitativní, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst pouze 5% ze základu daně sníženého podle §34. Odpočet mohou uplatnit pouze poplatníci, kteří jsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

 

Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 170698931/0300

 

Kódy pro mezinárodní platby:

SWIFT: CEKOCZPP

IBAN: CZ06 0300 0000 0001 7069 8931

 

Prosíme dárce, aby uváděli v případě finančních darů bankovním převodem do zprávy pro příjemce svou adresu, na kterou je možno zaslat darovací smlouvu.

 

V případě nejasností Vám rádi poradíme.


Věcné dary

Pomoci můžete i předáním věcných darů, ty mohou být předány účelově konkrétnímu dítěti nebo mohou být součástí věcné podpory sdružení. V případě věcných darů laskavě kontaktujte Vedoucí projektu Uměním ke svobodě Anetu Markovou.

 

Aneta Marková

Tel.: 221 180 121

amarkova(zavinac)audabiac(tecka)cz


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk